FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2023

 
DKS Vestland ("Sjukepleiar offshore")
 20.02.2023: Bremnes ungdomsskule x 2
 21.02.2023: Bremnes ungdomsskule x 2
 22.02.2023: Bremnes ungdomsskule
Hillestveit skule
 23.02.2023: Nordbygdo ungdomsskule x 2
 24.02.2023: Nordbygdo ungdomsskule x 2
 
DKS Egersund ("Sjukepleiar offshore")
 08.03.2023: Husabø ungdomsskole
 09.03.2023: Lagård ungdomsskole
Hellvik ungdomsskole
 24.03.2023: Fortellerfestivalen i Oslo ("Sjukepleiar offshore") www.fortellerfestivalen.no/festival23
 
DKS Vestland ("Sjukepleiar offshore")
 27.03.2023: Nordbygdo ungdomsskule x 2
 28.03.2023: Nysæter ungdomsskule x 2
 29.03.2023: Nysæter ungdomsskule x 2
 30.03.2023: Stord ungdomsskule x 2
 31.03.2023: Stord ungdomsskule x 2
 
 14.04.2023: Rogaland fylkeslag av Blideforbundet, Ryfylke fjordhotel, "Laksestriden på 12-13-hundretalet"
 24.04.2023: Utvandrermuseet på Stange, "Over havet til Amerika", "Med Restauration gjennom Hell Gate til det Lova Landet" Turne for "Den gyldne spaserstokk" på sykehjem i Stange og Hamar side 1 | side 2 | side 3
 
"Med Restauration gjennom Hell Gate til det Lova Landet"
 25.04.2023: Finsal, Kåtorp, Parkveien
 26.04.2023: Vallset, Stange
 27.04.2023: Presterudsenteret, Kløverenga, Klukstuen
 28.04.2023: Otterstad helse og omsorg, Otterstad bo- og servise
 
 03.05.2023: Finnøy pensjonistlag, Finnøy, "Frå Sarajevo til Ryfylke"
 
Turné i Suldal på grunnskulane. "Med Restauration over havet til Amerika i 1825"
 12.09.2023: Sand skule
Erfjord skule
 13.09.2023: Nesflaten skule
Vinjar skule
 14.09.2023: Jelsa skule
Marvik skule
 
Turné i Egersund på grunnskulane. "Med Restauration over havet til Amerika i 1825"
 23.10.2023: Helleland skole
Helvik skole
 24.10.2023: Husabø skole
Rundevoll skole
 25.10.2023: Eigerøy skole
Grøne Bråden
 
 03.05.2023: Finnøy pensjonistlag, Finnøy, "Frå Sarajevo til Ryfylke"
 09.11.2023: Ryfylkemuseet. Førestilling for Ryfylketinget. Innleiinga til "Med Restauration gjennom Hell Gate til det Lova Landet"
 29.11.2023: Vinjarheim: "Barneheimen Vårsol på flukt fra krigen i Finnmark, 1940-45"
 12.12.2023: Kulturhuset i Suldal. Pensjonistlaget sitt julemøte. "Den jula eg avslørte dei vaksne sin løyndom"



Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com, Org.nr. 991978771