FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2021

 11.01.2021 - 22.01.2021: Stavanger, turnè for DKS med "Sjukepleiar offshore" (Avlyst pga Corona)
 31.01.2021: New York, American Scandinavian Society, Zoom-førestilling "With Restauration through Hell Gate to The Promised Land" Artikkel YouTube
 22.03.2021 - 26.03.2021: Turnè for DKS på vidaregåande skular i Troms og Finnmark: "Sjukepleiar offshore" (avlyst)
 07.04.2021: Finnøy, pensjonistlaget "Sjukepleiar offshore" (avlyst)
 24.04.2021: Fartøyvernsenteret i Nordheimsund. "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet" (avlyst)
 17.05.2021: Zoomforestilling: "My Very First May 17th Parade in 1962". Vesterheim Museum Decorah Iowa (USA) (link)
 08.07.2021: Ryfylkemuseet, Sand. Gatevandring m/forteljing.(Museumstilsette i foto i Rogaland,- på kurs på Sand)
 16.09.2021: Ryfylkemuseet. "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet" ( Årsmøte for venneforeninga av museet)
 21-23.09.2021: Egersund kommune. DKS-turnè til alle grunnskulane.
 04-08.10.2021: Stavanger kommune. DKS-turnè til ungdomsskular i kommunen.
 20.10.2021: Finnøy. "Sjukepleiar offshore" for Pensjonistlaget.
 20.10.2021: Ledaal, Stavanger. "Tjenestejente på Ledaal" i anledning Stavanger kommune si mottaking knytt til Rogaland Mållag si 100 års markering.
 25.10-29.10.2021: Nore Neset ungdomsskule.
 01.11-05.11.2021: Os ungdomsskule.
 08.11-09.11.2021: Fusa ungdomsskule. (avlyst)
 10.11.2021: Samnanger ungdomsskule.
 11.11.2021: Norheimsund, Fartøvernsenteret. "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet"
 02.12.2021: Suldal sjukeheim. "Giovanni, Guds gjøglar" (avlyst pga corona)
 19.12.2021: Sand kyrkje, julekonserten Medan me ventar. "Giovanni, Guds gjøglar" (avlyst pga corona)Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com, Org.nr. 991978771