CV

Anne Elisebeth Skogen, f. 03.03.54
i Egersund.
Gift 1977, 4 barn.

Utdanning:
1973: Examen Artium i Egersund
1974: Rønningen Folkehøyskole, Oslo
1974: Examen Philosophicum, Universitetet i Oslo
1975: Kristendom grunnfag, Menighetsfakultetet i Oslo
1977: Lærarprøva frå Volda Lærarskule
1980: Drama heilårseining, Bergen Lærerskole
2001: Muntlig Forteljing I, Høyskolen i Oslo
2005: Muntlig Forteljing II, Høyskolen i Oslo
2007-2008: Deltek i FRAM-kultur, eit bedriftsutviklingsprogram for kulturbaserte næringar i regi av Inovasjon Norge, Stavanger 2008, Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune
2009: Vidareutdanning i Business Narrative ved Svend- Erik Engh, halde i Hamar
2008-2011: Medlem av Kultibatoren, inkubator for kulturnæringer i Rogaland.

Praksis i ulike skuleslag:
1977-1978: Tysnes barne - og ungdomskule
1982-1983: Florvåg barneskule
1983-1988: Dramalærar på Ryfylke Folkehøgskule
1988-2000: Lærar på Sand barne - og ungdomskule
2000-        : Dramalærar i Suldal Kulturskule

Forteljarpraksis:

 • Har brukt forteljing som eit pedagogisk verktøy både i barneskule, ungdomskule, folkehøgskule og for konfirmantar
 • Har fortalt på:
  • kulturhuset, på skular, kafèar og i lag og organisasjonar i Suldal,
   og elles i Ryfylke, Haugesund, Stavanger, Sandnes og Egersund
  • Tau scene, Sølvberget og Sting Nere i Stavanger
  • Røros, Rosendal, Ulvik
  • Dei Nynorske Festspela i Ørsta
  • Suppeteateret og på Lunsj og Lyrikk på Det Norske Teater i Oslo
  • Ladegården i middelalderparken og i Litteraturhuset i Oslo
  • StorySlam i Etne, Stavanger, Oslo, Stockholm og Manhattan, New York
  • eiga førestilling i sjømannskyrkja i New York, og i kyrkjene i Suldal, Etne,
   Hjelmeland, Avaldsnes, Sola Ruinkyrkje, Egersund, Vanse og på Solleröen i
   Siljan i Sverige.
  • Ryfylke og Dalane i Rogaland, Skuleturnè
  • USA, forteljarturnè i åtte ulike statar
  • "Historisk cruise" til Kiel 13-15. januar 2014. Forteljarproduksjonen "Berta på Verket" var eit oppdrag frå Statsarkivet i Stavanger. Førestillinga blei først vist på "Arkivverket i Norge" sitt cruise, og sidan 50 andre gonger i 2014, deriblant Eidsvoll 17. mai.
  • Opninga av Norsk olje og gassarkiv på Forus (sept. 2014). Forteljarproduksjonen "Sjukepleiar offshore, om den første kvinna som blei tilsett i Nordsjøen" var og eit oppdrag frå Statsarkivet i Stavanger. Sidan fortalt fleire andre gonger i hovudsak i ulike oljeselskap.

Kurshaldarar eg har vore på kurs hos (i tillegg til utdanninga på HIO).......

 • Beate Eckoff
 • Tore Rahn
 • Gunnar Horn
 • Sara Birgitte Øvsti
 • Mats Rehnmann
 • Marie Louise Tank og Kyrre Haugen Bakke
 • Hilde Eskild
 • Noa Baum
 • Sonia Nimir
 • Kate Pendry
 • Svend Eric Engh
 • Anders Gransröm

Kurs eg sjølv har halde:

 • ”Å finna forteljaren i seg”, Sand 2001
 • Seminar for reiselivet, ”Hvordan bruke fortellingen, som formidlingsform” Egersund 2002
 • Leia nettverksgrupper for lærarar to skuleår à seks samlingar, på Sand, 2002-2004. ”Forteljing i undervisninga”
 • ”Hvordan fortelle den gode historien?”  Kurs på nettverksmøte  for ”Håndplukket”, reiselivsbedrifter tilknytta Inovasjon Noreg, Hardingasete   juni 2006.
 • Undervist kulturskuleelevar frå 9-18 år i forteljing, 2006- 
 • UIS, førskulelærarutdanninga: Kurs for barnehagetilsette. 31.01.2009
 • Sand Skule, "Bergteken", kurs i Folkemusikk og fortelling saman med Ruth Anne Moen, Folkemusikkarkivet i Rogaland. 03.02.2009
 • Madlavold Skole, "Bergteken", kurs i Folkemusikk og fortelling saman med Ruth Anne Moen, Folkemusikkarkivet i Rogaland. 05.02.2009
 • Marrakech, 21-28.02.2009. Forteljarkurs for lærarar og skulebibliotekarar. Les meir
 • Sand, 04.03.2009. Forteljarkurs på Sand for barnehagetilsette i nordfylke i regi av Pirion.
 • Sandnes, 18.03.2009. Pastoraldag i Sandnes Prosti, Forteljarkurs for prestar i prostiet.
 • Solastrand, 28.03.2009. Forteljarkurs på Sola Strandhotell, under ei samling for "Musikk fra livets begynnelse".
 • Vanse, 03.09.2009. Forteljarkurs for prestane i Lister Prosti.
 • Sandeid, 21.09.2009. Forteljarkurs for barnehagetilsette i Vindafjord kommune.
 • Høyland Gård i Årdal, 12.11.2009. Kurs for personalet på skulane i Erfjord og på Jelsa.
 • Finnøy, 10.03.2010. Kurs for guidar ombord i emigrantskipet Restauration.
 • Sand, 11. og 12.08.2010. Kurs i munnleg forteljing for intoduksjonstenesta i Suldal/Sauda.
 • Lista Fyr, 22.24.10.2010. Oppføljingskurs for dei som var på kurs i Marrakech i 2009.
 • Lista Fyr, 29-30.01.11: "Bilde og forteljing", kurs saman med biletkunstnar, eigar og drivar av Galleri Lista Fyr, Alfred Vaagsvold
 • Vanse, forteljarkurs for prestar og diakonar i Lister prosti.
 • Aksdal, forteljarkurs for prestar i Nordre Ryfylke-, Haugalandet- og Haugesund- prosti.
 • Gullingen Leirskule, forteljarkurs for leirskulelærarar samla til landsmøte.
 • Ryfylkemusèet, forteljarkurs for alle tilsette.
 • Ryfylkemusèet, forteljarkurs I og II for tilsette formidlarar. 

Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com, Org.nr. 991978771