FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2010

 13.01-22.01.2010:  Suldal, turnè for Den Kulturelle Skulesekken til sju barneskular med "Mørke loft og skumle kjellarar"
 23.01.2010:  Grendahuset i Erfjord, "Drengen i Sandvikjå", ei forteljing frå 1700-talet etter Tingbøker frå same tid.
 29.01.2010:  Kulturhotellet på Nesflaten, "Korleis sjøormen i Suldalsvatnet forsvann", ei forteljing etter Rasmus Løland.
 06.02.2010:  Arbeidskyrkja på Egerøy, Egersund, "Til fots over Jæren i 1875" og "Inger", ei omvend kjærleikshistorie.
 04.03.2010:  Ryfylkemusèet, "Over Atlanteren med sluppen Restauration i 1825". (ei prøveførestilling)
 05.03.2010:  Sand skule, "Over Atlanteren med sluppen Restauration i 1825". (ei prøveførestilling)
 10.03.2010:  Ombord i den nybygde kopien av Restauration på Finnøy, "over Atlanteren med sluppen Restauration i 1825".
Overlevering av forteljinga og kurs for guider på Restauration.
 18.03.2010:  Tv Haugaland, intervju og forteljing saman med Martha Onstein.
 19.03.2010:  Etne, ForteljarSlam, sjå avisomtale .
 26.03-30.03.2010:  På reise i Staten New York på leit etter spor av norske utvandrarar. Ei digital forteljing.
 02.04.2010:  New York, Sjømannskyrkja, "Veronikas sveitteduk", ein forteljarkonsert saman med Vidar Eldholm på klaver og Indra Ozola på fløyte, sjå program.
 13.04.2010:  New York, Storyslam på Nuyorican Poets Cafe. (bilde1, bilde2, bilde3)
 17.04.2010:  Talje middelalderkyrkje, "Giovanni, Guds gjøgler".
Talje gamle skule, "Å minnast og dela minne".
 29.04.2010:  TV Haugaland.
 06.05.2010:  Utsira, Barneforteljingar av Rasmus Løland saman med Ernst Berge Drange som held foredrag om Løland.
 16.06.2010:  Stavanger, dåp av emigrantskipet Restauration, forteljing saman med Torfinn Nag. Artikkel
 11-12.08.2010:  Sand. Kurs i munnleg formidling for flyktningar. Forside Suldalsposten, Artikkel Suldalsposten
 10.09.2010:  Etne. "Mørke loft og skumle kjellarar", Den Kulturelle Skulesekken, i samband med Forteljefestivalen i Etne. Program , program side 2+3
 15-17.09.2010:  Egersund. "Mørke loft og skumle kjellarar", skuleturnè med Den Kulturelle Skulesekken.
 29.09-05.10.2010:  Suldal. "Til Amerika med utvandringsskipet Restauration i 1825". Turnè med Den Kulturelle Skulesekken.
 07.10.2010:  Egersund Kystforening. "Med Restauration gjennom The Hell Gate til Det Lova Land"
 22-24.10.2010:  Galleri Lista Fyr, saman med Alfred Vaagsvold. Eit oppføljingskurs for dei som var på forteljarkurs i Marrakesh i februar 2009.
 26.11.2010:  Egersund i eit Gullbryllaup, "Mørke loft og skumle kjellarar".
 01.12.2010:  Sukkagarden i Kvilldal, "Dei vaksne sin løyndom julafta" på arrangementet FORTELJING OG RØMMEGRAUT PÅ SUKKAGARDEN, sjå plakat .Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com, Org.nr. 991978771