FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2021

 08.03.2020 - 26.03.2020: Turnè for DKS på vidaregåande skular i Troms og Finnmark: "Sjukepleiar offshore"Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, tlf. 52797714, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com