FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2020

 13.01.2020: Skeie skole X 2
 14.01.2020: Våland skole X 2
 15.01.2020: Vaulen skole X 2
 16.01.2020: Tasta skole X 2
 17.01.2020: Tjensvoll skole X 2
 
DKS-turnè i Hordaland med "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet"
 03.02.2020: Åsane Videreg. skole X 2
 04.02.2020: Voss Videreg. skole X 3
 05.02.2020: Voss gymnas X 2
 06.02.2020: Langhaugen Videreg. skole X 2
 02.03.2020: Stord Vidareg. skule X 2
 03.03.2020: Austevoll vidare. skule X 2
 04.03.2020: Os gymnas X 2
 05.03.2020: Sandsli Videreg. skole X 2
 06.03.2020: Sandsli Videreg. skole X 2


 19.03.2020:

Hardanger fartøyvernsenter. "Med Restauration gjennom Hell Gate til Det Lova Landet"Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, tlf. 52797714, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com