FORESTILLINGAR OG ANDRE OPPDRAG 2019

 Turne med DKS til ungdomskular med "Sjukepleiar offshore":
 07.01.2019: Voss.
 08.01.2019: Voss.
 09.01.2019: Voss.
 10.01.2019: Voss.
 01.02.2019: Ølmedal, damefest. "Sjukepleiar offshore"
 13.02.2019: Erfjord, pensjonistlaget. "Sjukepleiar offshore"
 17.03.2019: Tysnes Sogelag. "Sjukepleiar offshore" Artikkel
 29.04.2019: Rothaugen skole, Bergen. "Over havet til Amerika i 1825"
Montesorriskolen, Bergen. "Over havet til Amerika i 1825"
 30.04.2019: Bergen Kristne Grunnskole, Bergen. "Over havet til Amerika i 1825"
 02.05.2019: Kirkevoll skole, Bergen. "Over havet til Amerika i 1825"
 03.05.2019: Garnes Ungdomsskole, Arna. "Over havet til Amerika i 1825"
 19.05.2019: Ombord i "Brødrene" (av Sand) på veg mellom Hjelmeland og Årdal. "With Restauration through Hell Gate to The Promised Land".
Årdal. "Med Restauration gjennom Hell Gate til det lova landet".
 04.09.2019: Ryfylke prosti, Sauda. Forteljarkurs
 16.10.2019: Torvastad Ungdomshus, kl 19.00: "Sjukepleiar offshore". Arr. Nord-Karmøy historielag.
 18.10.2019: Suldal kulturhus. "Amerikabrev" link.
 21.10-01.11.2019: Stavanger. Turnè for DKS med "Over havet frå Stavanger til New York i 1825".
 11.11-22.11.2019: Turnè på vidaregåande skular i Hordaland for DKS. "Over havet til Amerika i 1825".Anne Elisebeth Skogen, Bjørkaren 9, 4230 Sand, tlf. 52797714, mob. 91340078, aeskogen@icloud.com